Badania psychotechniczne, przeprowadzane w Pracowni skierowane są do:

– kandydatów ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii

– kierowców posiadających prawo jazdy wszystkich kategorii

– kierowców zawodowych

– kierowców samochodów służbowych

– kierowców przewożący materiały niebezpieczne

– kierowców pojazdów uprzywilejowanych

– motorniczych

-kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

– instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

– operatorów sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn, koparek, dźwigów, ładowarek)

– operatorów wózków widłowych i akumulatorowych

– operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjnych

– osób pracujących na wysokości do i powyżej 3 metrów

– kierowców rajdowych

– kierowców skierowanych przez policję z powodu:

– kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości

– przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych

– spowodowania wypadku drogowego

– kierowców ze skierowaniem od lekarza

– kierowców, którzy posiadają skierowania od pracodawcy

– osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnień

Na badanie należy przynieść:

dowód osobisty,

prawo jazdy,

skierowanie (jeśli zostało wydane przez lekarza, policję, pracodawcę itp.)

okulary (jeśli, są wskazane przez lekarza okulistę),

poprawne dane do wystawienia rachunku

Przed badaniem

W dniu badania należy być zdrowym i wypoczętym, 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.

Aktualne przepisy

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (z późn. zm.)

Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego