15 Maj 2017
Gabinet psychologiczny

OFERTA

Kiedy warto pomyśleć o terapii? m.in. jeśli odczuwasz:

 • Brak motywacji i chęci do działania
 • Obniżenie nastroju, stres
 • Trudności emocjonalne związane ze stratą bliskiej osoby i żałobą
 • Kryzysy emocjonalne
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Różnego rodzaju lęk: np. fobie, ataki paniki, obawa przed trudnościami dnia codziennego, wystąpieniami publicznymi itp.
 • Problemy w kontaktach społecznych (z rodziną, znajomymi itp.)
 • Trudności emocjonalne związane z poczuciem samotności, braku sensu życia
 • Trudności emocjonalne związane ze stresem pourazowym
 • Wypalenie zawodowe, mobbing
 • Inne trudności natury psychologicznej

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 • Wstępna konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to pierwszy etap naszej współpracy, obejmujący 1 – 3 spotkań. Adresowana jest do osób aktualnie doświadczających trudności życiowych, wymagających pomocy psychologicznej. Z konsultacji mogą skorzystać osoby zainteresowane pomocą dla siebie lub dla swoich bliskich. Można ją porównać do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Konsultacja pozwoli wybrać właściwą formę pomocy psychologicznej, dopasowaną do Twojej sytuacji, potrzeb oraz oczekiwań. Umożliwia „oswojenie” sytuacji kontaktu z psychologiem, przedstawienie aktualnie przeżywanych problemów, ustalenie wstępnej diagnozy.

W trakcie wstępnych konsultacji omawiamy trudności, które skłoniły Cię do zgłoszenia się do psychologa i wspólnie podejmujemy decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Może nim być decyzja o podjęciu psychoterapii, korzystaniu z systematycznej pomocy psychologicznej, konieczność doprecyzowania diagnozy za pomocą kwestionariuszy i testów lub też wizyta u innego specjalisty. Czasami konsultacja, w czasie której przyjrzysz się swojej sytuacji życiowej i uczuciom z nowej perspektywy, będzie stanowić całkowicie wystarczającą pomoc.

Konsultacja psychologiczna nie stanowi jeszcze psychoterapii, ale może być wstępem do niej. Jeśli zdecydujesz się na dalszą współpracę ze mną, podczas wstępnych konsultacji ustalimy obszary i cele pracy psychoterapeutycznej, przybliżony czas trwania terapii, a także kwestie formalne dotyczące częstotliwości sesji, sposobu ich odwoływania, płatności oraz formy zakończenia współpracy.

Standardowy czas trwania konsultacji psychologicznej to 50 minut.

 • Psychoterapia indywidualna

Cykl spotkań, trwających po 50 min, mające na celu rozpoznanie problemu, ustaleniu potrzeb oraz przepracowaniu tego, co utrudnia satysfakcjonujące codzienne funkcjonowanie, obniża jakość życia, wywołuje negatywne emocje.

Terapia indywidualna może mieć charakter krótko- lub długoterminowy. Na początkowych spotkaniach ustalane są zasady kontaktu terapeutycznego.

 • Psychoterapia pary (małżeńska/partnerska)

Psychoterapia dla par  to szczególny rodzaj pomocy psychologicznej, w którym uczestnikami spotkania z psychologiem są dwie osoby pozostające w bliskiej relacji (małżeństwa, związki nieformalne, związki osób tej samej płci). Psychoterapia stwarza szansę na odbudowanie jakości związku, a także zrozumienie mechanizmów swojego funkcjonowania w relacji z partnerem/partnerką oraz wspólne odkrywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Terapia par adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku
 • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.

Standardowe sesje terapeutyczne dla pary trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. W sesji uczestniczą obie osoby.

 • Warsztaty i treningi

Oferta dla szkół, organizacji pozarządowych firm, osób prywatnych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

Warsztaty to zajęcia szkoleniowe w grupie, polegające na wykorzystaniu wszystkich zasobów grupy w celu kształcenia umiejętności praktycznych. Intensywność i częstotliwość zależy od zapotrzebowania grupy. Może to być zarówno warsztat np. dwudniowy jak i cykl cotygodniowych spotkań. Prowadzę warsztaty komunikacji i zachowań asertywnych, emocji, integracyjne,  poszukiwania pracy treningi interpersonalne.

Istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb zleceniodawcy a także ich ewaluacja.

15 Maj 2017
Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne, przeprowadzane w Pracowni skierowane są do:

– kandydatów ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii

– kierowców posiadających prawo jazdy wszystkich kategorii

– kierowców zawodowych

– kierowców samochodów służbowych

– kierowców przewożący materiały niebezpieczne

– kierowców pojazdów uprzywilejowanych

– motorniczych

-kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

– instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

– operatorów sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn, koparek, dźwigów, ładowarek)

– operatorów wózków widłowych i akumulatorowych

– operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjnych

– osób pracujących na wysokości do i powyżej 3 metrów

– kierowców rajdowych

– kierowców skierowanych przez policję z powodu:

– kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości

– przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych

– spowodowania wypadku drogowego

– kierowców ze skierowaniem od lekarza

– kierowców, którzy posiadają skierowania od pracodawcy

– osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnień

Na badanie należy przynieść:

dowód osobisty,

prawo jazdy,

skierowanie (jeśli zostało wydane przez lekarza, policję, pracodawcę itp.)

okulary (jeśli, są wskazane przez lekarza okulistę),

poprawne dane do wystawienia rachunku

Przed badaniem

W dniu badania należy być zdrowym i wypoczętym, 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.

Aktualne przepisy

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (z późn. zm.)

Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

15 Maj 2017
Szkoła Nauki Jazdy Wiraż

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w budynku, przy XII LO(Akademickie), na ul. Bałtyckiej 4, 10-136 Olsztyn

Zajęcia praktyczne kat. B rozpoczynają się, we wcześniej ustalonym miejscu.

 

Od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z nową ustawą mają Państwo do wyboru dwa warianty kursu:

 

Kurs podstawowy kategorii B: cena 1750 zł

-30 godzin zegarowych( 60min.) praktycznej nauki jazdy

-materiały szkoleniowe Gratis

-egzamin wewnętrzny teoretyczny Gratis

– egzamin wewnętrzny praktyczny Gratis

Kurs podstawowy kategorii B kompleksowy : cena 1800 zł

– 30 godzin dydaktycznych(45min.) zajęć teoretycznych

-30 godzin zegarowych( 60min.) praktycznej nauki jazdy

-materiały szkoleniowe Gratis

-egzamin wewnętrzny teoretyczny Gratis

– egzamin wewnętrzny praktyczny Gratis

 

oraz

 

Kurs weekendowy podstawowy kategorii B: cena 2300zł

-30 godzin zajęć teoretycznych (zajęcia sobota – niedziela)

-30 godzin zajęć praktycznych

-materiały szkoleniowe GRATIS

-egzamin wewnętrzny teoretyczny GRATIS

-egzamin wewnętrzny praktyczny GRATIS

-plac manewrowy WORD przed egzaminem GRATIS

KURS TURBO max w 20 DNI kategorii B: cena 2700zł

Przeznaczony jest dla osób mających wyjątkowo mało czasu i chcących bardzo szybko ukończyć kurs prawa jazdy kategorii B .

Oferujemy:

– zrealizowanie kursu max. w 20 dni ( teoria i praktyka)

– materiały szkoleniowe GRATIS

-egzamin wewnętrzny teoretyczny Gratis

-egzamin wewnętrzny praktyczny Gratis

– plac manewrowy WORD przed egzaminem GRATIS

W ośrodku posiadamy samochody szkoleniowe marki Fiat Grande Punto i Grande Punto Evo

*Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Oferujemy :

– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów praktycznej nauki jazdy

– Bezpłatny zestaw materiałów szkoleniowych

– Dogodne terminy zajęć

– Możliwość rozłożenia opłaty za kurs na dogodne raty bez %

– Bezpłatne konsultacje z psychologiem np.: jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?

– Bezstresowa nauka z sympatycznymi wykładowcami i instruktorami

 

Kurs uzupełniający kat.B cena 65zł/1h

Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy na prawo jazdy i oczekują na Egzamin Państwowy. Zakres szkolenia w ramach kursu uzupełniającego ustala się każdorazowo z uczestnikiem szkolenia.

Dla osób które posiadają kategorię B1, kurs na kategorię B (20h-praktyczych) kosztuje 1200zł

 

Zapisz się dziś, wpłać wpisowe ( pierwszą ratę ) 600 zł dla kursu podstawowego.

Wpłacenie kwoty wpisowej ( pierwszej raty ) uprawnia do rozpoczęcia szkolenia, pozostała kwota  w ratach 0% do końca trwania kurs

 

Nasz zespół

Wiesław Sukniewicz

Instruktor

Bogusław Trochim

Instruktor

15 Maj 2017
Aktualności
Szkoła Nauki jazdy “Wiraż” Olsztyn”

 

WIEMY JAK ZDAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY – BEZ STRESU !!!

 

Każdy z naszych instruktorów był kiedyś w Twojej sytuacji – nie miał prawa jazdy. Rozumiemy to, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby na bazie naszej wieloletniej praktyki doprowadzić Cię do zdania egzaminu państwowego w sposób jak najmniej dla Ciebie stresujący. Podczas kursu prawa jazdy przybliżymy każdemu z Was tajniki sztuki zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 

PRAKTYCZNE DODATKI NA KURSIE PRAWA JAZDY

Wszyscy uczestnicy naszych kursów mają możliwość podczas kursu na prawo jazdy skorzystania z bardzo praktycznych zajęć dodatkowych takich jak:

 • tankowanie pojazdu na stacji benzynowej
 • pompowanie kół na stacji benzynowej
 • parkowanie na dużych parkingach przed sklepami
 • wymiana koła
 • wymiana żarówki
 • podstawowe czynności kontrolno-obsługowe pojazdu

 

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy

 

UWAGA! Zmiany na egzaminach na prawo jazdy od 04 czerwca 2018 r.-wszystkie zmiany dotyczące przyszłych kandydatów na kierowców informujemy i omawiamy podczas kursu  natomiast dla osób posiadających prawa jazdy organizujemy warsztaty w wyznaczonym terminie przez ośrodek na których informujemy i omawiamy nadchodzące zmiany w przepisach jak również  rożnego rodzaju sytuacje praktyczne na drodze by bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym np.: jak bezpiecznie przejechać rondo Bema w Olsztynie itp.

 

Jak zapisać się na kurs prawo jazdy

 

Aby uczestniczyć w kursie musisz posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który nadaje starostwo. Oprócz tego trzeba złożyć jeszcze kilka niezbędnych dokumentów i opłat. Co oczywiście wiąże się z poświęceniem prywatnego czasu. Żeby uniknąć danej sytuacji wystarczy najpierw przyjść do SNJ Wiraż, a my powiemy jak dopełnić wszelkich formalności w starostwie.

Side bar