BOGUSŁAW TROCHIM – Instruktor

Instruktor nauki jazdy kat.B i doskonalenia techniki jazdy